Кратка биографична справка за Димитър Рохов


Д. Рохов е роден на 12.06.1884 г. в Сливен. Учи в Мъжката гимназия и има огромни заслуги за развитието на юнашката идея. Юнашкото движение се заражда в България в края на 19 в. с основната цел да възпитава юношите в патриотизъм и родолюбие. Първите дружества са наречени „гимнастически”, но в тях освен гимнастика се играят колективни игри, елементи от леката атлетика, фехтовка, колоездене и стрелба. Димитър Рохов е избран за главатар на първата чета „Сливенски юнак” още при нейното създаване като ученик в края на 1902 г. Дружеството има свое знаме, на което е извезан девизът на младите спортисти:”Здрав дух в здраво тяло!” и е изобразен атлет, хвърлящ стрела, а в краката му има лъв. Заложбите на Д. Рохов правят впечатление на неговите учители, изпращат го в Прага, където завършва курсове по гимнастика за учители и остава да работи в пражкия „Сокол”. През август 1911 г. се връща в България, назначен е за учител по физическо възпитание в Стара Загора, по-късно става преподавател в сливенската мъжка гимназия. Участва в Балканската и Междусъюзническата война, включен е в партизански отряд. През 1914 г. в качеството си на главатар на физкултурното дружество "Сливенски юнак" Д. Рохов образува стрелкови легион от 80 души, който провежда бойни стрелби под негово ръководството.
През 1925 г.Сливен става център Балканската юнашка област, която обхваща Югоизточна България, а Димитър Рохов е избран за областен главатар. Тази длъжност той изпълнява дълги години. Това е най-успешното време за сливенските спортисти, които участват на областни и национални събори и донасят на родния си град множество купи, почетни награди и лаврови венци. През 1926 г. Сливен е домакин на ХІV Юнашки конгрес. Знаменателна в историята на дружеството остава 1930 г., когато на VІІ юнашки събор в София 300-та участници от нашия град спечелват първата награда, знаме, златен медал и девет втори награди.
Членовете на „Сливенски юнак” развиват и културна дейност. Създадена е битова група, църковен хор, духов оркестър, който изнася концерти, организира вечеринки, увеселения и забави за сливенските граждани.

cupi
 
Още статии...