ПРЕКАЛЕНАТА УПОТРЕБА НА МАЗНИНИ РАЗБОЛЯВА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Сряда, 06 Април 2011г. 08:14ч.

Американски изследователи от университета "Джон Хопкинс" доказаха, че прекалената употреба на мазнини постепенно убива Т-клетките в черния дроб, което води до възпалителни процеси. Редовното преяждане, храните от типа фаст фууд, сладкарските и мазни продукти значително повишават риска от цироза, което обикновено засяга привържениците на спиртните напитки.

Една от най-важните функции на черния дроб е участието в междинната обмяна на основните органични хранителни вещества, обмяната на витамините и минералните елементи.

Чернодробната стеатоза, наричана още затлъстяване на черния дроб, е едно от най-сериозните заболявания на черния дроб. Тя е обменно нарушение, при което в клет­ки­те на черния дроб се нат­руп­ват по­ве­че маз­ни­ни чрез хра­на­та, ко­и­то той не е в със­то­я­ние да пре­ра­бо­ти. В резултат на отлагането на мазнини, хепатоцитите започват да се затрудняват в изпълнението на функциите си. То­га­ва чер­ни­ят дроб се въз­па­ля­ва и уве­ли­ча­ва раз­ме­ри­те си. Раз­би­ра се, той ве­че не мо­же да ра­бо­ти нор­мал­но. В съ­що­то вре­ме се по­ви­ша­ва ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла, кръв­но­то на­ля­га­не, кръвната захар, мо­же да се раз­вие ди­а­бет тип две.

Злоупотребата с алкохол, както и нездравословният хранителен режим имат ключова роля при възникването на стеатозата.

Ако мастният черен дроб не се лекува своевременно и правилно, постепенно се развива стеатозен хепатит. Ако стеатозният хепатит не се овладее, може да се стигне до стеатозна цироза.

 

 

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.