ЕДНА ТРЕТА ОТ БИЛБОРДОВЕТЕ В ЯМБОЛСКО ТРЯБВА ДА СЕ ДЕМОНТИРАТ
Сряда, 01 Юли 2009г. 07:41ч.
 През месец Юни тази година комисия, състояща се от представители на ОПУ-Ямбол и сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР, изърши проверка на рекламните съоръжения по РПМ на територията на областта. Проверката имаше за цел обезопасяването на местата, където са изградени билбордове и намаляване на пътно-транспортния травматизъм посредством стоманени предпазни огради (СПО).
   След извършения оглед на място, комисията констатира, че няма рекламни съоръжения изградени в опасни участъци, ограничаващи видимостта на водачите. От общо 90 билборда по РПМ в област Ямбол, 30 не отговарят на законовото изискване за минимално разстояние от 3м от края на асфалтовата настилка, регламентирано в Наредбата за специално ползване на пътищата. Две рекламни съоръжения са изградени в зоната на кръстовища в разделителния остров, а 6 са незаконно изградени, без никакви издадени разрешения. От тях 3 са в обхвата на пътя и 3 в частни имоти. Установено е и наличието на билборд, поставен върху археологическа могила, собственост на Исторически музей гр Ямбол.
   Всички рекламни съоръжения, които не отговарят на законовите изисквания, ще бъдат демонтирани и монтирани на подходящите за това места. Разходите по преместване, демонтаж и монтаж на билбордовете, както и за поставяне на СПО, съгласно заповед на Директора на НАПИ инж.Янко Янков, ще бъдат за сметка на собствениците.
 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.