НЯМА ДА ИМА ЗАКРИТИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Петък, 09 Юли 2010г. 05:35ч.

Заместник-кметът Недка Енергиева заяви, че проблемът с финансирането на детските ясли и градини в община Сливен е много сериозен, след предстоящото съкращаване на средствата за издръжка на този персонал.

Персоналът в тези заведения е на минимума, съгласно специфичната нормативна уредба. Единият изход е да бъде съкратена част от персонала, което означава, че той ще попадне под минимума.

Другият вариант е да бъдат намалени възнагражденията на хората, работещи в детските ясли, което също е неприемлив вариант, тъй като това са хора с големи отговорности и с не много високи заплати.

Третият вариант е дофинансиране със собствени средства.

Недка Енергиева, че ще се търсят варианти, за да не се стига до закриване на детски градини и ясли.

Сливен е с едни от най-ниските такси в детските градини и ясли. Родителите плащат 35 лева, което е 40 процента от стойността на предлаганата услуга, а останалите 60 процента се дофинансират от общината. Дали ще се вдигне таксата в детските заведения ще стане ясно, когато са ясни параметрите, утвърдени с актуализацията на държавния бюджет.

Кметът Йордан Лечков също заяви, че след съкращенията в общинска администрация няма да има закрити детски градини или ясли в Община Сливен.

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.