НАЛАГАТ ЗАПОР ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА, АКО СИ ДЛЪЖНИК КЪМ КАТ
Понеделник, 25 Януари 2010г. 06:54ч.

От началото на тази година към офисите на НАП в цялата страна освен данъци и осигуровки ще се обслужват и неплатените доброволно частни държавни вземания. В най-масовата си част това са неплатените в срок глоби към КАТ, санкциите на регионалните дирекции за опазване и контрол на общественото здраве и други.

От приходната администрация припомнят, че глобите по фишове и наказателни постановления, налагани от различни държавни органи, трябва да се плащат доброволно в едноседмичен срок от връчването им. Парите трябва да постъпят по сметките на съответното министерство и ведомство.

Ако длъжниците не спазят срока, данните им постъпват в приходната агенция. Тогава сумите ще бъдат събирани по принудителен ред чрез запор на заплати и банкови сметки.

Това е част от мерките, които ще се предприемат срещу длъжниците на държавата.

 

 


 


 

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.