ОПУ-СЛИВЕН ИЗГОТВИ ПЛАН ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Четвъртък, 01 Октомври 2009г. 06:35ч.

ОПУ-Сливен изготви подробен оперативен план за действие при зимни условия с варианти за действие при влошени метереологични условия, съобщиха от институцията.

На базата на извършени преброявания на движението са изготвени списъци на пътищата по ниво и степени на зимно поддържане. Предвидена е необходимата специализирана техника и машини, която ще се разпредели по опорни пунктове. В зависимост от метереологичните условия и дебелината на снежната покривка ще се избира и начинът за действие, който е валиден при нормално снегочистене. При бедствено положение ще се направят съответните изменения и размествания на техниката в зависимост от специфичните условия и указания, дадени от АПИ или от щабовете за борба със стихийните бедствия. Допуска се при необходимост да се затворят отделни участъци, съгласувано с „Пътна полиция” при съответното РПУ.

С цел да се осигури бързо и ефикасно опесъчяване на пътищата е изготвен план за опесъчяване, в който са предвидени необходимите количества минерални материали. На опасни криви и места с големи продължителни надлъжни наклони ще се оформят и обозначат купчини с материал за ръчно опесъчяване.

Предвидени са съвместни срещи със съседните области – Бургас и Ямбол, и „Пътна полиция” за стиковане на действията при извънредни ситуации.

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.