БОЛНИЦАТА АКТУАЛИЗИРА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА
Петък, 14 Август 2009г. 06:40ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински" -Сливен въвежда електронна програма за актуализиране на цените на лекарствата, заяви изпълнителният директор на болницата д-р Йордан Котов. Мярката е предприета във връзка с писмо на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, получено в здравното заведение на 11 август. В документа се казва, че до 10 дни всички лечебни заведения в страната трябва да приведат цените на лекарствата по сключените вече договори в съответствие с цените на лекарствата от Позитивния лекарствен списък. Той е в сила от 31 март тази година и има четири приложения. Първото е за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за домашно лечение. Второто направление е за лекарства, заплащани от лечебните заведения, а третото и четвърто направления касаят лекарствените продукти, заплащани от Министерството на здравеопазването.
„Националната здравноосигурителна каса и министерството са привели цените, включително и по вече сключените договори, в съответствие с приложенията. Лечебните заведения провеждат процедури по ЗОП и лекарствените продукти трябва да бъдат договаряни на цени, не по-високи от референтната стойност на приложение 2 на Позитивния лекарствен списък”, пише в писмото. След въвеждането на електронната програма, областната болница ще актуализира цените в рамките на поставения от министъра срок, уверяват от ръководството.
 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.