"ПРЕБОЯДИСВАТ" И ПРЕУСТРОЙВАТ ЯМБОЛ СРЕЩУ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ПЪТИЩАТА
Вторник, 14 Юли 2009г. 05:40ч.

Мерки за предотвратяване на пътно – транспортни произшествия на територията на община Ямбол набеляза общинската комисия по безопасност на движение.

Допълнително ще бъдат сигнализирани пешеходните пътеки по улиците с интензивно движение. Предвижда се да бъдат поставени знаци на 100 м, на 50 м, както и непосредствено преди пешеходната пътека.

Като част от мерките ще бъде и новата маркировка на пешеходните пътеки по главните пътни артерии - с основа червен цвят и жълти линии. Тази комбинация на цветове е в съответствие с последните тенденции за маркиране на пешеходни пътеки. При нея се постига много по-добър зрителен ефект за по-ранното забелязване на маркировката от водачите на моторните превозни средства.

При необходимост ще се поставят и ограничителни табели на скоростта – по-ниска от разрешената в населено място, след анализ на рисковите места по главните пътни артерии на града.

Комисията реши още да се поставят съоръжения тип "легнал полицай" по одобрен списък. Те ще бъдат изградени в зоните с наличие на детски площадки, училища и в участъци, които отстоят в близост до входовете на жилищни блокове и кооперации с интензивно присъствие на деца.

На заседанието бе решен начинът и видът на регулиране на кръстовището, където се пресичат улица "Търговска" и обходен път "Изток". То е едно от местата с висока концентрация на тежки ПТП, с убити, ранени и големи материални щети. На обходен път "Изток", който е второстепенен, в подхода с "Търговска" ще бъде поставен знак СТОП. Предвижда се и сигнализиране с указателни табели за предстоящо пресичане на път с предимство.

Комисията по безопасност на движение в община Ямбол обсъди и проблема с нерегламентираното паркиране върху тротоарите, особено в централна градска част. Като решение на въпроса специалистите от общината предлагат поставяне на предпазни ограничителни пилони. В тази връзка комисията реши да се определят и опишат местата, на които е наложително поставянето на ограничителните съоръжения.

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.