Главно меню

ПЪРВАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Четвъртък, 09 Юли 2009г. 12:18ч.

През 1866 г. е открита за експлоатация първата железопътна линия в България: Русе - Варна (224 км.).

Строителството й започва на 21 май 1864 г. и се извършва от английска компания, начело с братя Барклей, под финансовото ръководство на У. Гладстон. Английската компания получава концесия от Високата порта в Цариград за срок от 99 години.

След освобождението на България от турско робство е построена и първата държавна железница: Цариброд - София - Вакарел. Тя е открита за експлоатация на 23 юни 1888 г. Същата година към нея се присъединява участъкът Вакарел - Белово и се откупува линията Русе -Варна. Така от 1888 г., с железопътните линии Цариброд - София - Белово и Русе - Варна, се учредяват Българските държавни железници, при обща експлоатационна дължина 384 км. Междувременно през 1890 г. е завършена и влиза в експлоатация следващата държавна железница Ямбол - Бургас, наречена за краткост линията "Бургас". Така страната ни получава възможност да използва бургаското пристанище, по маршрута: София - Белово - Пловдив - Търново - Нова Загора - Ямбол - Бургас.

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.