ФОРУМ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛИВЕН
Четвъртък, 09 Юли 2009г. 09:10ч.
На 9 и 10 юли 2009 г. в гр. Сливен ще се проведе Третата среща по изпълнение на проекта "Консултативен форум на Районните съдилища" по подприоритет 1.5."Прозрачна и ефективна съдебна система".

Целта на проекта, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е подобряване взаимодействието и координацията между районните съдилища, както и между тях и Висшия съдебен съвет. Проектът се осъществява в партньорство с районните съдилища в Пловдив, Бургас, Враца,Шумен, Сливен и Ямбол. Форумът ще бъде открит от Миглена Тянкова, административен ръководител-Председател на Районнен съд-Хасково, който е Бенефициент по Оперативна програма "Административен капацитет"/ОПАК/.

По време на срещата, която ще се проведе в зала "Конферентна" на хотел "Национал-Палас", гр..Сливен, ще бъде представена и обсъдена дейността на работната група по проект "Консултативен форум на районните съдилища"-Анализ на продължителността на разглеждане на делата в съда и разработените времеви стандарти.

Участие в Третата среща в Сливен ще вземе и проф. д-р Филип Лангрбрьок от Департамент "Право"на Института по конституционно и административно право на Утрехт университет. Той ще говори пред участниците за международния опит и европейските практики при продължителността на разглеждане на делата .

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.