ДЕСЕТ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ЖИВЕЯТ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В СЛИВЕН
Сряда, 08 Юли 2009г. 05:58ч.
Десет младежи с увреждания, навършили 18 години, ще живеят в защитеното жилище в квартал "Клуцохор” на улица Хаджи Вълкова № 38 в Сливен което бе открито официално на 07.07.2009 г.

То е изградено по проект "Деинституционализация на лица, изведени от специализирани институции”, който има за цел изграждането на защитено жилище в Сливен,финансиран от Европейския съюз по Национална Програма ФАР 2006. Ръководител на проекта е Станимира Начева.

Персоналът е от осем човека, като в това число са включени социални асистенти, социални работници, психолог, управител и медицинска сестра. По думите на Начева, персоналът е минал през един много сериозен подбор, тъй като е важно хората, които работят там, да се държат наистина човешки с младежите. Те са преминали и през обучение.

В жилището ще бъдат настанени шест момчета и четири момичета, като по-голямата част от тях са вече в дома. Младежите, които ще бъдат в защитеното жилище, са подбрани по критерии. Било е важно те да се познават и да могат да живеят заедно. За тях са предвидени занимания по трудотерапия, обучение в битови умения, ориентиране в околния свят и др.

За някои от домуващите това ще бъде дом за цял живот, а други вероятно ще придобият умения, за да живеят самостоятелно.

 

Copyright © 2009.www.sliven.info. Всички права запазени.